HemNyheterNy forskning av Monir Mazaheri och medarbetare

Ny publikation

Ny forskning av Monir Mazaheri och medarbetare publicerad i tidskriften BMC Journal of Nursing

Thai Nurses’ experiences of post-operative pain assessment and its’ influence on pain management decisions.

Det finns en brist i litteraturen gällande hur sjuksköterskor bedömer smärta på kirurgiavdelningar. Vår studie syftade på att beskriva sjuksköterskors upplevelser av smärtbedömning på en kirurgisk avdelning. En tvärvetenskaplig studie genomfördes. Tolv legitimerad sjuksköterskor intervjuades och data analyserades genom innehållsanalys. Resultat visade att sjuksköterskorna använder ett dubbelt/trippet kontrollsystem. De kommunicerade med vårdteamet via dokument och protokoll. De använde sina egna erfarenheter att bedöma smärta. Sjuksköterskorna missade möjligheten att inkludera patienters självrapporterade smärta. Trots mängden av samlade dokument via olika skalor, fick inte patienten den vård som de behövde. Sjuksköterskorna förlitade sig på sina egna erfarenheter från tidigare patientbemötanden rörande smärtlindringsstrategier och vem som ska hjälpas; istället för att förlita sig på de dokument som de samlade.

Läs mer: 

Chatchumni M, Namvongprom A, Eriksson H, &
Mazaheri M. (2016). Thai Nurses’ experiences of post-operative pain assessment and its’ influence on pain management decisions. BMC Journal of Nursing. DOI: 10.1186/s12912-016-0136-8

http://bmcnurs.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12912-016-0136-8