HemNyheterNy forskning av Marja Schuster och medarbetare
schuster.marja

Ny publikation

Ny forskning av Marja Schuster och medarbetare publicerad i tidskriften Medicine, Health Care and Philosophy

The meaning of living close to a person with Alzheimers disease

Alzheimers sjukdom drabbar oftast personer över 65 år men även yngre personer insjuknar.  Det finns sparsamt med forskning om hur ett tidigt insjuknande påverkar familjer. Syftet med den här studien var att undersöka hur livet förändras för make/maka när deras partner drabbas av alzheimer när de är yngre än 65 år. Studien bygger på tio djupintervjuer som har analyserats utifrån en tolkande ansats och med fokus på den kamp det innebär att successivt se en älskad person försvinna in i sjukdomen. Hemmet blir som ett fängelse med stora krav och skyldigheter, rädsla och oro. En djup känsla av förlust och vilsenhet präglar vardagen. Längtan efter frihet leder till utvecklandet av nya strategier och förhållningssätt för att orka med den förändrade tillvaron. Förutom att resultaten kan påverka hur olika insatser från sjukvårdens sida kan utvecklas aktualiserar studien frågan om vad vi menar med professionellt förhållningssätt utifrån ett personcentrerat perspektiv på vård och omsorg.    

Läs mer:

Bergman, M., Graff, C., Eriksdotter,M., Fugl-Meyer, K., Schuster,M. Medicine, Health Care and Philosophy. The meaning of living close to a person with Alzheimers disease. 2016. DOI 10.1007/s11019-016-9696-3