HemNyheterNy forskning av Kerstin Sluys och medarbetare publicerad i tidskriften Injury
Kerstin Sluys

Ny publikation

Ny forskning av Kerstin Sluys och medarbetare publicerad i tidskriften Injury

Health related quality of life and return to work after minor extremity injuries: A longitudinal study comparing upper versus lower extremity injuries

Extremitetsskador är bland de vanligast förekommande skadorna inom vuxentrauma och en stor bidragande orsak till sjukdomsbördan i världen. Både sjukhusvårdade och icke-sjukhusvårdade bidrar till denna börda. Epidemiologiska långtidsuppföljningar har visat att extremitetsskador med låg svårighetsgrad (ISS under 9) leder till funktionsnedsättningar med livslångt mänskligt lidande som orsakar betydligt fler förlorade hälsosamma livstidsår än för tidig död. Kunskapsglapp finns i patientrapporterad hälso-relaterad livskvalitet (HRQL) efter extremitetsskador med låg svårighetsgrad och om återhämtning skiljer sig mellan övre och nedre extremitetsskador.

I studien ingick 181 patienter, hälften var under 40 år och 12 % var över 65 år. De vanligaste skadorna i övre extremiteter var frakturer i armbåge och underarm och i nedre extremiteter frakturer i knä och underben orsakat av fall och trafikskadehändelser. Båda grupperna rapporterade stora nedsättningar i fysiska och sociala funktioner 1 till 2 veckor efter skadehändelsen. Patienter med övre extremitetsskador återhämtade sig snabbast under de första 3 månaderna jämfört med patienter med nedre extremitetsskador som återhämtade sig under 6 månader. Ingen av grupperna nådde under det första året upp till de HRQL skattningar som rapporterades före skadehändelsen förutom inom arbetsprestation där gruppen med övre extremitetsskador skattade högre prestation i jämförelse med före skadan. Återgången till arbete vid 3 respektive 12 månader var 76 % och 88 % för patienter med övre extremitetsskador och 58 % och 77 % för gruppen med nedre extremitetsskador. Studiens bidrar med ny kunskap som kan användas i prognosinformation efter extremitetsskador till patienter och andra intressenter.

Läs mer:

Sluys KP, Shults J, Richmond TS. (2016). Health related quality of life and return to work after minor extremity injuries: A longitudinal study comparing upper versus lower extremity injuries. Injury.

DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.injury.2016.02.019 [In press accepted manuscript published online March 3, 2016]