HemNyheterNy forskning av Erika Sigvardsdotter och medarbetare publicerad i tidskriften Torture Journal
sigvardsdotter.erika-s

Ny publikation

Ny forskning av Erika Sigvardsdotter och medarbetare publicerad i tidskriften Torture Journal

Prevalence of torture and other war-related traumatic events in forced migrants: A systematic review

Artikeln är en genomgång av drygt 40 forskningsartiklar som rapporterar prevalens av tortyr och andra krigstrauman hos flyktingar i höginkomstländer. Studien visar att traumahistorik varierar mycket mellan och inom nationella eller etniska grupper, beroende på vilken typ av konflikt eller förtryck de flytt från. Dock visade resultatet att de flesta respondenter i de flesta studier varit med om minst en potentiellt traumatisk händelse, och att prevalensen av tortyr, som räknas som en av de mest traumatiserande saker en person kan vara med om, varierar starkt – från mycket höga siffror till mycket låga. Medianen för tortyrprevalens bland studierna var 27 %, och hälften av studierna rapporterade tortyrprevalens mellan 18 % och 40 %.

Erika Sigvardsdotter, Marjan Veaz, Ann-Marie Rydholm Hedman, Fredrik Saboonchi Prevalence of torture and other war-related traumatic events in forced migrants: A systematic review. Torture journal 26 (2) pp:41-73

Länk (open access):
http://www.irct.org/Admin/Public/DWSDownload.aspx?File=%2fFiles%2fFiler%2fTortureJournal%2f26_02_2016%2f1018_8185_2016-2_41-73.pdf