HemNyheterNy forskning av David Hallberg och medarbetare publicerad i tidskriften seminar.net
David Hallberg

Ny publikation

Ny forskning av David Hallberg och medarbetare publicerad i tidskriften seminar.net

Immigrant Women's Reasoning and Use of Information and Communications Technology in Lifelong Learning

Studien fokuserar på deltagarnas syn på användningen av informations- och kommunikationsteknologier, IKT, i fyra situationer av sitt s.k. livslånga lärande i Sverige jämfört med i sitt ursprungsland: sociala relationer, det vardagliga livet, i arbetet, och inom skolan. Deltagarna var sexton kvinnor med ingen eller kortare utbildning från sitt ursprungsland. De hade bott i Sverige mellan sex månader och 19 år, och i sitt ursprungsland mellan 18 år och 60 år. Studien genomfördes främst i samarbete med två SFI skolor i Norrköping och Jönköping. Deltagarna fick även möjlighet att uttrycka hur de uppfattar kommunikationen och samarbetet mellan olika funktioner i samhället, t.ex. Arbetsförmedlingen, och hur den påverkar deras situation. Bland resultaten kan nämnas att myndigheter som Arbetsförmedlingen generellt tror att deltagarna har större grundläggande kunskaper om användningen av IKT än vad de har. Ett exempel är att flera deltagare menar att bara för att man har ett email-konto betyder det inte att man vet hur det används.

En begräsning i studien var att vi tog ingen hänsyn till kulturella skillnader mellan de olika deltagarna eller deras ursprungsländer. Artikeln ingår i avhandlingen ”Lifelong learning The social impact of digital villages as community resource centres on disadvantaged women”

Läs mer:

Hallberg, D., Hansson, H., Nilsson & A.G. (2016). Immigrant Women's Reasoning and Use of Information and Communications Technology in Lifelong Learning. seminar.net. 12(1), 66-78 p.

http://seminar.net/images/stories/vol12-issue1/05.pdf