HemNyheterNy doktorand

Ny doktorand från Röda Korset till RKH

Andreas Malm, leg. psykolog vid Röda Korsets Behandlingscenter för krigsskadade och torterade i Malmö är antagen som doktorand vid Karolinska Institutet med placering på Röda Korsets Högskola där även huvud- och bihandledarna Fredrik Saboonchi och Petter Tinghög är verksamma.

Andreas Malms projekt har titeln ”Post-migration stress and mental health among refugees” och är en del av den långsiktiga satsningen på kunskapsutveckling kring dessa frågor som samlas under forskningstemat ”Hälsofrämjande interventioner och resiliens” vid Röda Korsets Högskola.