HemNyheterNy doktorand från Röda Korset till RKH
Nilsson Henrik

Ny doktorand från Röda Korset till RKH

Henrik Nilsson, Leg. fysioterapeut vid Röda Korsets Behandlingscenter för krigsskadade och torterade i Malmö är antagen som doktorand vid Karolinska institutet med placering vid Röda Korsets högskola där även huvud- och bihandledarna Fredrik Saboonchi och Maria Gottvall är verksamma.

– Högskolan och Vårdenheterna inom Röda Korset har samverkat kring kunskaps- och forskningsfrågor under en längre tid. Att vi nu hittar former för att samla forskning och forskarutbildning hos oss på högskolan och inom Röda Korset är ett ytterligare steg i vårt samarbete, säger Rektor Tommy Löfgren.

Henrik Nilssons projekt har titeln “Physical Activity Intervention for Trauma Afflicted Refugees -Examination of Intervention Efficacy and Experience of Participation” och är en del av den långsiktiga satsning på kunskapsutveckling kring dessa frågor som samlas under forskningstemat ”Hälsofrämjande interventioner och resiliens” vid Röda Korsets Högskola.