Ny bok

Marja Schuster medverkar i en nyutkommen antologi som inkommit till Biblioteket.
Leksell, J.,  & Lepp, M. (Red.) (2013). Sjuksköterskans kärnkompetenser (1. uppl.). Stockholm: Liber.

För ytterligare information se:
DiVA
LIBRIS