HemNyheterNy bok om genusperspektiv från medarbetare på RKH

Ny bok om genusperspektiv från medarbetare på RKH

Boken ”Genusperspektiv på vård och omvårdnad” utkommer i en tredje reviderad upplaga i dagarna. 

Professor Henrik Eriksson är en av redaktörerna och docent Per Ekstrand är en av författarna i boken. Båda är verksamma vid Röda Korsets Högskola.


Det som vanligen benämns genusfrågor är inte bara en angelägenhet för akademin och forskare, utan begreppet diskuteras i såväl politisk som populärvetenskaplig debatt.

Genusrelaterade, feministiska  och/eller jämställdhetsfrågor är viktiga för samhället och för individer i många olika sammanhang. Men vad är egentligen genus och vad menas med att ha ett genusperspektiv? På vilket sätt kan genus vara en utgångspunkt när det talas om vård och omvårdnad som sträcker sig bortom dagsaktuella politiska utfästelser och olika myndigheters pågående jämställdhetsarbete?

Genusperspektiv på vård och omvårdnad problematiserar vårdandet, dess handlingar, relationer och processer samt hälso-och sjukvårdens institutioner ur olika genusteoretiska perspektiv.

Läs mer här