HemNyheterMedarbetare presenterade arbete i Aten

Anna Stålberg har deltagit i PNAE Congress on Paediatric Nursing i Aten

Anna Stålberg har deltagit i PNAE Congress on Paediatric Nursing i Aten och presenterat sin avhandling om att möjliggöra delaktighet i vårdsituationer för yngre barn med hjälp av interaktiv teknik. Anna presenterade även en artikel som belyser vårdpersonalperspektivet på att använda den interaktiva tekniken tillsammans med barnen.