HemNyheterMaria Christidis medverkar i bok

Maria Christidis medverkar i boken "Yrkesdidaktikens mångfald"

Maria Christidis, fil. lic. i didaktik, högskoleadjunkt och doktorand på Röda Korsets Högskola, har tillsammans med Viveca Lindberg, docent i didaktik och universitetslektor på Göteborgs universitet, skrivit ett kapitel i antologin ”Yrkesdidaktikens mångfald” som ges ut i december via Lärarförlaget.

Med utgångspunkt av en studie om ämnesintegrerad undervisning på Vård- och omsorgsprogrammet (Christidis, 2014) läggs i kapitlet särskild fokus på hur de allmänna, gymnasiegemensamma ämnena kan bidra till yrkeskunnandet i samspel mellan lärare och elever i undervisningen. Studien visade att lärarnas och elevernas erfarenhetsutbyten i undervisningen koncentrerade sig kring tre perspektiv i vården: vårdares, patienternas och anhörigas. Dessa kom till uttryck genom ämnesspecifik och i ämnesöverskridande undervisning av de gymnasiegemensamma och programgemensamma ämnena. Ämnesintegreringen gav såväl lärarna som eleverna fler möjligheter att upptäcka samband mellan de olika skolämnena. Dessutom möjliggjorde den ämnesintegrerade undervisningen för eleverna utvecklingen av en helhetssyn på människan i enlighet med examensmålen för Vård- och omsorgsprogrammet.