HemNyheterMaria Åling tilldelas Astrid Janzon stipendiet 2017

Maria Åling tilldelas Astrid Janzon stipendiet 2017

Astrid Janzons stiftelse utdelar årligen stipendium med syfte att lämna bidrag för undervisning och/eller utbildning samt främja forskning inom såväl psykisk som somatisk hälso- och sjukvård. Astrid Janzon stipendiet 2017 har tilldelats Maria Åling, adjunkt vid Röda Korsets Högskola med följande motivering "Personer som är i behov av rättspsykiatrisk vård utgör en stor grupp inom den slutna psykiatriska vården i Sverige. Dessa personer uppvisar vanligtvis en komplex sjukdomsbild vilket innebär utmaningar för patienten, närstående men också för omvårdnadspersonalen. Med ett övergripande syfte att implementera en personcentrerad omvårdnad i den rättspsykiatriska vården behövs kunskap och erfarenheter från patientens, närståendes och personalens perspektiv inhämtas. Studien är väldesignad och problemområdet ligger väl inom Astrid Janzons önskan" Stipendiet kommer att användas för att slutföra den första studien i projektet.