HemNyheterLärare från Röda Korsets Högskola på IFRCs Ebolakurs

Lärare från Röda Korsets Högskola på IFRCs Ebolakurs

Ebolakursens deltagare kom från hela världen. De flesta var sjuksköterskor och läkare, men även ingenjörer, tekniker och beslutsfattare deltog. Kursen är ett unikt samarbete mellan IFRC (Rödakorsfederationen) och MSF (Medecins sans Frontières) och kommer löpa fyra gånger under hösten.

Kursen gav en allmän information om ebolaepidemin, pågående och planerade humanitära insatser samt förberedelse av personal inför insats.

Mycket fokus under kursen lades på praktiska och kritiska vårdmoment, bland annat på- och avtagande av skyddsutrustning, blodprovstagning och hantering av avlidna.

Lena och Tina planerar att inom en snar framtid erbjuda ett seminarium på Röda Korsets Högskola för att delge ytterligare erfarenheter från kursen.