HemNyheterKonferens - Forte talks - Jämlikhet på riktigt

Konferens - Forte talks - Jämlikhet på riktigt

Vad krävs för att Sverige ska bli mer jämlikt? Vilka vinster och möjligheter leder ett jämlikare Sverige till? Det är några av de frågor som lyfts när framstående internationella och svenska forskare, beslutsfattare och andra aktörer inom hälsa, arbetsliv och välfärd samlas den 8-9 mars 2016 för att presentera och diskutera möjligheter och vinster med ett jämlikare Sverige.

En av huvudtalarna vid Forte talks är Anna Carlstedt, ordförande i Svenska Röda Korset.

 För mer information var god se http://talks.forte.se/2016/