HemNyheterKatastrofövning till sjöss

Katastrofövning till sjöss

Den 6 oktober deltog nittio studenter och fyra av våra lärare i en stor Sjöräddningsövning.

Samlingsplats var Strömkajen kl. 08.00 och utfärd till skadeplatsen skedde med m/s Skärgården. Övningen pågick i flera timmar och kl. 16 var vi tillbaks i Stockholm. På m/s Skärgården förbereddes studenterna att spela skadade med sminkning och instruktioner. En del spelade extremitetsskadade andra uppjagade utländska turister. Det fiktiva scenariot var enligt följande:

Waxholmsbåten m/s Dalarö kolliderar med en mindre charterbåt. M/s Dalarö får blackout och får efter ett tag bottenkänning. I maskin ramlar en besättningsman omkull, slår i huvudet och blir medvetslös. Brandfarlig vätska rinner ut och antänds. Ett antal passagerare ramlar omkull i trappor, i gångar, ute på däck och får olika typer av skador. Flertalet utländska turister finns ombord som inte kan svenska. En del kan inte heller engelska. Några av passagerarna är handikappade. P.g.a. osäkerheten om hur pass allvarligt fartyget är skadat och att det kommer upp rök från maskin så drabbas en del av passagerna av panik och börjar ta på sig flytvästar och ge sig ut på däck. Några lyckas få i en flotte och hoppar i. Charterbåten sjunker. Passagerare och besättningen försöker simma till närmaste land. Endast befälhavaren visste hur många de var ombord då de avgick från senaste kaj. De som klarat sig iland är nedkylda, trötta, skadade och chockade. Några halkar på hällarna och skadar sig allvarligt. Vrakgods ligger på vattnet där olyckan inträffat.

Sjöräddningsenheter som deltog var t.ex Sjöfartsverket, Waxholmsbolaget, Polisen, Rescue Värmdö Rescue Alexandra, Rescue Handelsbanken Liv, Rescue Pantamera, Rescue Ingarö, Rescue Österskär, Djurö basen KBV 050-Norra Kanholmsfjärden Tjb 151-Djuröbasen Tjb 116-Djuröbasen Rescue Österskär-Österskär Brb Rabalder-Åkersberga Rescue Handelsbanken Liv-Möja Rescue Värmdö-Djuröbasen, SITS grupper (Sjukvårdsinsats till sjöss) inkl. prehospital sjukvård (Samariten, AISAB, Falck) 4 sjukvårdsgrupper från Stockholms akutsjukhus (Huddinge, Södersjukhuset och 2 från Danderyd)

Fler bilder från katastrofövningen går att se på vår facebooksida!