HemNyheterInternationellt intresse för högskolans verksamhet

Internationellt intresse för högskolans verksamhet

En delegation på 14 forskande lärare from Boromarajonani College of Nursing i Bangkok besökte högskolan den 3 september för att diskutera Global Omvårdnad, forskning och utbildning samt förutsättningar för mer samverkan i en globaliserad värld. 

Boromarajonani College of Nursing i Bangkok är Thailands första och äldsta utbildare av sjuksköterskor och motsvarar i verksamhet och antal studenter Röda Korsets Högskola.

Bild: Deputy Director of Academic Affairs Jindamas Kosolschuenvijit med sin delegation av 14 disputerade lärare från Boromarajonani College of Nursing i Bangkok tillsammans med representanter från RKH; Jessica Holmgren, Marja Schuster och Henrik Erikson.

För mer information om Boromarajonani College of Nursing i Bangkok: http://www.bcnsprnw.ac.th/inter/index.php/history