HemNyheterInbjudan till träff med Nationellt kompetenscentrum

Varmt välkommen till träff med Nationellt Kompetenscentrum Anhöriga!

Datum: 2018-11-14
Tid: 10-12
Plats: Emmy Rappe, plan 4, RKH

Syftet med denna träff är att du som blivande sjuksköterska ska få möjlighet till fördjupad kunskap kring anhörigas villkor nationellt och internationellt. Doktorand Joana Vicente  kommer att berätta om sin forskning på området och du får också möjlighet att ställa frågor gällande bemötande och omvårdnad av anhöriga i olika kontext. Ta gärna del av information kring kompetenscentrum på http://www.anhoriga.se/om-oss/

Vänligen maila din anmälan till programansvarig för sjuksköterskeutbildningen, jessica.holmgren@rkh.se senast den 7:e november.