HemNyheterInbjudan till forskningsseminarium

Inbjudan till forskningsseminarium

Välkommen till ett öppet forskningsseminarium vid Röda Korsets Högskola om ”Självvald inläggning (SI) vid emotionell instabilitet och självskadebeteende”.

Självvald inläggning (SI) vid emotionell instabilitet och självskadebeteende är en ny strukturerad omvårdnadsintervention, som möjliggör att personer med denna problematik kan bryta och förebygga djupare kriser och självdestruktivt beteende. Vid SI är det patienten som själv tar initiativ till inläggning, vilken är 1-3 dygn, samt skrivs in av sjuksköterskan på avdelningen. 

Information:

Datum: 2017-11-28

Tid: 12.00–13.00

Plats: Hälsovägen 11C, Huddinge (sal T52, plan 5).