HemNyheterICRC besökte högskolan

ICRC besökte högskolan

Fredagen den 22 januari i Emmy Rappe föreläste representanter från International Committee of the Red Cross (ICRC) och Svenska Röda Korset (SRK) för studenter och personal vid Röda Korsets Högskola.

Föreläsare från ICRC var Cédric Clerc, marketing delegate som arbetar på huvudkontoret i Genève. Cédric reser runt i världen och informerar sjukvårdspersonal om Rödakorsrörelsens humanitära arbete. Med sig hade han Catherine Maillard, rekryterare för ICRC Genève. Föreläsningen inriktades mot ICRC´s hälsostrategi, verksamhet och hälso- och sjukvårdspersonalens arbetssätt. Efter honom föreläste den svenska krigskirurgen Åsa Molde, som under många år och i ett flertal väpnade konflikter arbetat för ICRC. Hon beskrev för åhörarna sina erfarenheter av arbetsmiljö, arbetsuppgifter och utmaningar hon ställts inför som delegat. Karin Levenby Bovy och Åsa Blomquist avslutade föreläsningarna med att svara på frågor från intresserade studenter. Karin, hälsodelegat och sjuksköterska för SRK har erfarenhet från ett flertal internationella uppdrag, senast i Afghanistan. Hon är för närvarande engagerad av SRK som Team Leader i vårt svenska flyktingmottagande. Åsa, rekryterare vid SRK är den som har varit drivkraften bakom besöket vid RKH. Hon har mångårig erfarenhet av att förbereda svenska Rödakorsdelegater för internationella uppdrag.

Hörsal Emmy Rappe var fullsatt och intresset stort. De flesta studenterna kom från kursen Trauma, katastrof och PFH i Termin 6 som pågår nu.  Föreläsningarna var ett naturligt inslag i kursens innehåll.