HemNyheterHuman rights and health, program now available

Human rights and health

Human Rights and Health samt Astrid Janzondagen på Röda Korsets Högskola 26-27 november 2015, Programmet för året konferens är nu tillgängligt!

För fjärde året i rad bjuder Röda Korsets Högskola in till en öppen konferens för forskare, praktiker, organisationer och andra intresserade. Årets tema är Mänskliga rättigheter och hälsa, högaktuellt i flyktingkrisens spår. Under konferensen undersöks det ömsesidiga förhållandet mellan hälsa och mänskliga rättigheter och hur delaktighet och politisk medvetenhet kan påverka.

Hälsa är i många fall en förutsättning för att kunna ta del av sina mänskliga rättigheter. De trauman som orsakas av krig och konflikter har långtgående konsekvenser, och de erfarenheter den internationella Rödakorsrörelsen bär med sig möter på konferensen aktuell forskning.

Läs mer om årets konferens 

Läs årets program