HemNyheterRKH genomför projekt om de globala målen för hållbar utveckling med stöd av Sida
David Hallberg

RKH genomför projekt om de globala målen för hållbar utveckling med stöd av Sida

I en riktad satsning för att öka kunskapen om de Globala målen för hållbar utveckling erhöll projektet ”Interkulturella perspektiv på hälsa och välbefinnande” från RKH medel från Sida. Syftet med satsningen från Sida är att sprida kunskap om FNs Agenda 2030 och de Globala målen. Främsta målet i RKH:s projekt som David Hallberg leder är att med särskilt fokus på hälsa och välbefinnande sprida kunskap om de Globala målen  till nyanlända och till personer boende i socioekonomiskt svaga områden. Projektet genomförs under hösten 2016. 

Läs mer om de globala målen för hållbar utveckling

Vill du veta mer, kontakta:  David Hallberg, länk till mej: david.hallberg@rkh.se 

För mer information kontakta