HemNyheterGemensamt utbildningsinitiativ inom ramen för Teknisk vårdvetenskap!

Gemensamt utbildningsinitiativ inom ramen för Teknisk vårdvetenskap!

Det första tillfället till gemensamt lärande för civilingenjörsstudenter och sjuksköterskor ägde rum den 25 februari i ett samarbete mellan KTH, Skolan för Teknik och hälsa och Röda Korsets Högskola.

Sextiofyra studenter fick i grupper diskutera olika aspekter av medarbetarskap och ledarskap utifrån att ha läst Haverikommissionens rapport om ett dödsfall på HIA på KS 2010. Utvärderingen från studenterna var mycket positiv. Fyra lärare från RKH och KTH hade förberett kursmomentet gemensamt och kommer att fortsätta utvärdering och vidareutveckling under hösten 2016.