HemNyheterForskningsanslag
Gunilla Björling

Gunilla Björling får forskningsanslag

Högskolelektor Gunilla Björling med forskargrupp får för projektet Utvärdering av katetrar och implantat som används i vården för access tillblodbana - en studie om materialets betydelse för patientsäkerhet och livskvalitet forskningsanslag från ALF-medicin på totalt 800 000 kronor för åren 2017 och 2018.