HemNyheterForskning vid RKH presenterat vid SNS:s seminarium

RKH representerat vid SNS:s seminarium om psykisk hälsa bland asylsökande och nyanlända

Vad kan göras för att stärka den psykiska hälsan hos asylsökande och nyanlända? Forskningsprojekt vid Röda Korsets Högskola presenterades under seminarium anordnat av Studieförbundet Näringsliv och Samhälle (SNS).

Vad vet vi om psykisk ohälsa bland asylsökande och nyanlända i Sverige? Vad görs i dag för att stärka den psykiska hälsan i gruppen?

Detta är några av de frågor som diskuterades vid ett seminarium anordnat av SNS den 3:e maj 2018 där professor Fredrik Saboonchi från Röda Korsets Högskola deltog. Under seminariet berättade Fredrik Saboonchi om pågående forskningsprojekt om psykisk ohälsa, trauma och levnadsvillkor hos asylsökande och nyanlända i Sverige, samt deltog i samtal med andra experter inom området.

För att se presentationen och seminariet i sin helhet går det bra att besöka https://www.sns.se/aktuellt/vad-kan-goras-for-att-starka-den-psykiska-halsan-hos-asylsokande-och-nyanlanda/