HemNyheterForskning om de Globala Hälsomålen

Forskning om de Globala Hälsomålen

I det SIANI- finansierade projektet Urbana förändringar i landsbyggsmiljö ur ungdomsperspektiv undersöker forskare vid RKH tillsammans med kollegor i Kamerun och Brasilien ungdomars egna erfarenheter av miljö- och landsbyggsförändringar i tider av intensiv urbanisering, industrialisering och globalisering i Afrika och Sydamerika genom att använda video dagböcker från mobilinspelningar.

Se exempel på hur frågor om de globala hälsomålen behandlas inom projektet i denna kortfilm:

https://vimeo.com/255409848

Vill du veta mer? Läs och se SIANI:s egen sammanställning av resultat om projektet så här långt:

https://www.siani.se/expert-groups/rural-change-captured-youthful-lens/