HemNyheterForskare från RKH i möte med FN:s nye sändebud

Forskare från RKH i möte med FN:s nye sändebud

Professor Fredrik Saboonchi deltog i ett möte med FN:s nye sändebud om tortyr den 23:e februari. Mötet som arrangerades av Svenska Röda Korset berörde frågor om policy, rehabilitering, påverkansarbete och forskning kring tortyr och de drabbades livssituation och hälsa.