HemNyheterForskare från RKH besökte University of Bristol och Brittiska Röda Korset

Forskare från RKH besökte University of Bristol och Brittiska Röda Korset

Under några dagar i november besökte professor Fredrik Saboonchi, forskningsledare Petter Tinghög och forskningsassistent Charlotta Arwidson Storbritannien. Teamet hade med anledning av studien Nyanlända och Asylsökande. En studie av psykisk ohälsa, trauma och levnadsvillkor blivit inbjudna av forskare vid Bristol University till att delta vid ett samverkansmöte. Med vid mötet fanns forskargrupper från Storbritannien, Danmark och Norge. Syftet var att diskutera möjliga framtida forskningssamarbeten.

Teamet besökte även Brittiska Röda Korset. Besöket startades upp med en välbesökt föreläsning som hölls av professor Fredrik Saboonchi, där den nyligen lanserade studien om nyanlända och asylsökande presenterades. Dagen fortsatte sedan med möten med olika medarbetare inom Brittiska Röda Korset, väl planerat av utredningschef Alison McNulty.