HemNyheterErasmusmedel för utbyten till Tanzania

Erasmusmedel för utbyten till Tanzania

Röda Korsets Högskola har beviljats EU-medel inom Erasmus-programmet utomeuropeisk mobilitet för student- och lärarutbyten med Kilimanjaro Christian Medical University College i Moshi, Tanzania. Under de två kommande läsåren kommer därmed student- och lärarutbyten möjliggöras inom examensarbeteskursen på de båda högskolornas sjuksköterskeprogram.

Grattis till er som lagt ner mycket arbete på detta!