HemNyheterDocentföreläsning

Docentföreläsning av Kent-Inge Perseius

Välkommen till docentföreläsning av Kent-Inge Perseius, lektor i omvårdnad vid Röda Korsets Högskola. I föreläsningen ”Med viljan att hjälpa som drivkraft” beskriver han sin forskning som sedan disputationen till största delen har handlat om patient- och kliniknära forskningsfrågor med syftet att konkret försöka förbättra vården.  

Datum: 2014-06-10
Tid:10.00 - 11.30
Plats: Röda Korsets Högskola, Teknikringen 1, 114 28 Stockholm, sal Henry Dunant (HD)

Föreläsningen fokuserar på hur vi kan förbättra både bemötandet och vården av utsatta grupper, särskilt inom psykiatrin och psykiatriskt omvårdnad. Den kommer ge ganska handfasta råd både till de drabbade själva och till professionell vårdpersonal som möter dessa personer. Kent-Inges utgångspunkt är de egna forskningserfarenheterna men framför allt vill han förmedla den drivkraft som viljan att hjälpa kan vara i vården men också i forskningen.

Kent-Inge arbetar idag som lektor i omvårdnad med särskilt ansvar för specialistprogrammet i psykiatri. Därutöver är han engagerad både som föreläsare och forskare vid flera lärosäten och vårdinrättningar i Sverige

Inbjudan i PDF-format