HemNyheterDocentföreläsning av Janet Mattsson

Att vara i världen, men i ett eget universum

Välkommen till docentföreläsning av Janet Mattsson, lektor i teknisk vårdvetenskap vid Röda Korsets Högskola.

Janets forskning berör på olika sätt processer som sker i en högteknologisk miljö under längre eller kortare tid samt vad detta betyder för omvårdnadens utveckling inom utbildning, klinik och hemmet. Hon undersöker barns, föräldrars och medarbetares möjlighet till delaktighet, självbestämmande samt lärande och temporal variation i olika kliniska kontext.

I föreläsningen ”Att vara i världen, men i ett eget universum” beskriver Janet sin forskning som i stora delar berör människors aktiva medverkan och delaktighet ur omvårdnads- och hälsoperspektiv inom högteknologiska vårdmiljöer.

Datum: 2019-05-15
Tid: 15.30–16.30
Plats: Röda Korsets Högskola
Sal: T1 Emmy Rappe (Plan 4)