HemNyheterDocentföreläsning av Ann-Charlotte Egmar

Docentföreläsning av Ann-Charlotte Egmar

Välkommen till docentföreläsning av Ann-Charlotte Egmar, lektor i omvårdnad vid Röda Korsets Högskola. I föreläsningen ”Frisk, sjuk eller mittemellan? – Att mäta hälsorelaterad livskvalitet” beskriver Ann-Charlotte sin
forskning som sedan disputationen till största delen har handlat om hälsorelaterad livskvalitet hos barn och unga.

Datum:  2016-01-27
Tid:       15.15–16.30
Plats:     Röda Korsets Högskola, Teknikringen 1, 114 28 Stockholm, sal L4

Föreläsningen beskriver hur ett generellt hälsorelaterat livskvalitetsinstrument har utvecklats och utvärderats för att mäta hälsorelaterad livskvalitet bland barn och ungdomar. Ett särskilt fokus ligger på barn och ungdomar med astma.

Ann-Charlotte arbetar idag som lektor och programansvarig för framtagandet av ett kandidatprogram i folkhälsovetenskap. Därutöver är hon engagerad både som föreläsare och forskare.

Inbjudan i PDF-format