HemNyheterDe får årets Astrid Janzon-stipendium!

De får årets Astrid Janzon-stipendium!

Astrid Janzons stiftelse utdelar årligen stipendium med syfte att lämna bidrag för undervisning och/eller utbildning samt främja forskning inom såväl psykisk som somatisk hälso- och sjukvård. Årets Astrid Janzon stipender tilldelas till Joachim Eckerström och Annette Waldemar.

Så här lyder motiveringarna till Astrid Janzon stipendiaterna 2018: 

Joachim Eckerström, Röda Korsets Högskola 

"Självskadebeteende och emotionell instabilitet som är en del av psykisk ohälsa är ett växande problem i samhället, särskilt bland unga personer. Det saknas idag evidensbaserade metoder i heldygnsvården vid självdestruktivt beteende. Forskningsprojektet är innovativt i sitt sätt att fokusera på autonomi och delaktighet genom självvald inläggning. Studien är väldesignad med en omvårdnadsintervention som ligger väl i linje med Astrid Janzons önskan." 

Annette Waldemar, Linköpings Universitet 

"Oväntat hjärtstopp på sjukhus är en traumatisk upplevelse för den drabbade och dess närstående. Det behövs mer kunskap om närståendebevittnad hjärtlungräddning utifrån vårdpersonalens, patientens och närståendes perspektiv. Att inkludera närstående är en viktig del av omvårdnadsarbetet, även i akuta situationer. Studien lyfter närståendeperspektivet som ligger väl i linje med Astrid Janzons önskan. "