HemNyheterBesök från Svenska Röda Korset

Besök från Svenska Röda Korset

På torsdagen besökte generalsekreterare Anders Danielsson vid Svenska Röda Korset, studenterna i termin 1. Han talade om vikten av att skydda och värna demokratin och alla människors lika värde. Danielsson lyfte vidare några av Röda Korsets humanitära principer. Neutralitet som en av dessa aspekter, hindrar inte att en som medmänniska och hjälporganisation står upp för människor som är utsatta och befinner sig i krissituationer. Detta till exempel till följd av krig.

Även Marcuz Haile vid Röda Korset föreläste för studenterna. Föreläsningen handlade om att studenterna som blivande Rödakorssjuksköterskor kan göra speciell skillnad för människor som är utsatta och sårbara. Detta i kraft av att studenterna får specifika kunskaper om humanitärt arbete lokalt såväl som globalt. Haile talade bland annat om humanitär värdegrund, människosyn och korrekt bemötande.