HemNyheterAvläggande av licentiatexamen: Catharina Ahlin
catharina_ahlin_0805a

Avläggande av licentiatexamen: Catharina Ahlin


Välkommen när Catharina Ahlin avlägger sin licentiatexamen vid Karolinska Institutet.

Titel: Utveckling av instrument och bedömning av sjuksköterskestudenters kunskaper och färdigheter att genomföra venös provtagning och insättning av perifer venkateter

Datum: Fredagen 18 september
Tid: kl. 13.15
Plats: Lecture Hall L800, CMM Karolinska Universitetssjukhuset, Solna