HemNyheterAtt möta och stödja personer med trauman från krig och flykt

Att möta och stödja personer med trauman från krig och flykt

Osäkerhet, frustration, och rädsla att göra fel – utmaningarna är många  i verksamheter där personalen möter traumatiserade flyktingar och asylsökande. Kursen ger kunskaper om traumatiserade personers villkor, behov och rättigheter, samt färdigheter att kunna känna igen och tillgodose dessa.

Röda Korsets Högskola erbjuder i samarbete med Svenska Röda Korset en uppdragsutbildning som riktar sig till personer i behov av att utveckla sin förmåga att möta och stödja personer med traumatiska erfarenheter från krig och flykt. Under kursen erbjuds deltagarna möjlighet att lära sig mer om flyktingars och asylsökandes situation, symptom av svåra trauman samt metoder för att bättre kunna stödja dessa personer i det professionella mötet. I kursen ingår föreläsningar, seminarier, praktiska övningar, erfarenhetsutbyte mellan deltagarna, samt skrivuppgifter med fokus på att tillämpa sina nya kunskaper på den egna arbetssituationen och arbetsplatsen. Kursen är en högskoleutbildning på 7,5 hp och max antal deltagare är 30. Kursen pågår under mars-juni vårterminen 2016. 

Läs mer om kursen här