HemNyheterAntagen som docent

Antagen som docent

Fredrik Saboonchi, Ämnesföreträdare för Folkhälsovetenskap på Röda Korsets Högskola har antagits som Docent i Psykologi vid Stockholms Universitet.

Stort Grattis Fredrik, vad innebär den här utnämningen för Dig och för Röda Korsets Högskola?
-För egen del ser jag detta som en möjlighet att kunna bedriva ett effektivare forsknings- och pedagogiskt arbete i det hälsopsykologiska ämnesfältet. Ett viktigt område där svensk forskning och utbildning har en bit kvar till den motsvarande internationella utvecklingen.

Det har också en betydelse vad gäller samverkan och kommunikation med olika instanser i samhället och internationellt, såsom forskningsfinansiärer, andra lärosäten, media och statliga och privata aktörer med intresse för utbildning och hälsofrågor. Jag hoppas att detta kan bidra till akademisk utveckling, och vetenskaplig och pedagogisk samverkan och aktivitet för Röda korsets högskola i sådana sammanhang.

Vad har du på gång just nu?
Utöver min roll som forskare på Sjukfrånvaroprojektet på Enheten för försäkringsmedicin på KI, med ett socialmedicinskt och genus-perspektiv, så leder jag två pågående projekt om coping, emotionsreglering samt sjukdomsuppfattning hos patienter med  kronisk hjärtsvikt samt personer som har genomgått överviktskirurgi. Just sjukdomsuppfattning (och hölsouppfattning) och dess sociala och kulturella variation och betydelse för hälsofrämjande arbete är utgångspunkten för ett annat projekt som jag har initierat.

Projektet syftar till att förklara, och i gynnsamt riktning påverka, deltagandet i mammografiscreening hos kvinnor med utländsk bakgrund i Sverige.

Detta är ett exempel på hur hälsopsykologin kan potentiellt bidra till mål om jämlik hälsa i samhället. Jag driver också en studie om stress-relaterad ohälsa och utmattningssyndrom på populationsnivå i samverkan med Stressforskningsinstitutet på Stockholms Universitet. 

Förutom dessa projekt satsar vi på Röda Korset Högskola att i samarbete med Röda Korset initiera och långsiktigt driva projekt om vård för papperslösaoch vad förändringar i migration, politiska incitament och lagstiftning innebär för dessa utsatta människor.  

Rektor Tommy Löfgren kommenterar Fredrik Saboonchis utnämning med:  
- För högskolan är det viktigt att våra anställdas akademisk utbildningsnivå hela tiden utvecklas och höjs. Det är av särskilt vikt både för utbildningens kvalitet och vår forskningsmiljö. Det är glädjande att konstatera i att vi med Fredriks utnämning nu har 3 docenter och en professor vid högskolan, och i höst blir det fler då vår rekrytering av professor i tekniks vårdvetenskap beräknas vara genomförd.