HemNyheterForskningsanslag till Maria Gottvall

Forskningsanslag till Maria Gottvall

Maria Gottvall får forskningsanslag

Högskolelektor Maria Gottvall med forskargrupp får för projektet Intervention med fysisk aktivitet för traumadrabbade flyktingar forskningsanslag från Forte på totalt 2 430 000 kronor för åren 2017, 2018 och 2019.