HemNyheter

Nyheter

Här finns alla publicerade nyheter samlade. För att filtrera på ett speciellt område, välj det i rutan nedan och klicka på "Filtrera". 

Filtrera nyheter

Personal från RKH deltar i årliga Astrid Janzon Symposium

Under fredagen deltog personal från Röda Korsets Högskola den årliga Astrid Janzon Symposium som i år hölls på Linköpings Universitet under temat ”Psykisk ohälsa- något som de flesta av oss inte direkt tänker på”. Från RKH föreläste Kent-Inge Perseius ...

Inbjudan till forskningsseminarium

Välkommen till ett öppet forskningsseminarium vid Röda Korsets Högskola om ”Självvald inläggning (SI) vid emotionell instabilitet och självskadebeteende”. Självvald inläggning (SI) vid emotionell instabilitet och självskadebeteende är en ny strukturera...

RKH-lektor håller föredrag i Södertälje om demens

Stadsbiblioteket i Södertälje bjuder varannan vecka in experter för att hålla föredrag. Torsdag den 23 november talar forskaren och universitetslektorn doktor Monir Mazaheri från Röda Korsets Högskola. Hon kommer att berätta om äldre med demenssjukdoma...

Den mest lästa artikeln i Nordic Journal of Nursing Research

Vi gratulerar Jessica Holmgren vid RKH som med sin artikel " Global nursing: Educating future nurses for tomorrow’s nursing care needs " nu har blivit den mest lästa artikeln i "Nordic Journal of Nursing Research". Artikeln presenterar och lanserar en...

Svenska Röda Korset tecknar avtal med RKH

Svenska R ö da Korset (SRK) tecknar ett avtal med R ö da Korsets H ö gskola (RKH) om att producera en kortfilm samt genomf ö ra en utv ä rdering med akademisk och vetenskaplig koppling till en kostnad av 290 000 SEK. Avtalet ö ppnar f ö r ett st ä rkt...

Media uppmärksammar ny studie

Media har under dagen uppmärksammat en ny RKH studie utförd av Gunilla Björling med medarbetare. Studien som är genomförd på Karolinska Universitetssjukhuset visar att Bactiguards infektionsförebyggande centrala venkateter – BIP CVC hade signifikant...

Ny publikation av Jessica Holmgren

Abstract This study seeks to describe how the composition of the physical care environment conditions relatives’ involvement in nursing home institutions. It is well known that the physical care environment in institutions has a significant impact on t...

Ny publikation av Gunilla Björling och medarbetare

Evaluation of Central Venous Catheters Coated with a Noble Metal Alloy – A Randomized Clinical Pilot Study of Coating Durability, Performance and Tolerability The use of Central Venous Catheters (CVCs) commonly results in complications. Coatings with...

Ny bok om genusperspektiv från medarbetare på RKH

Boken ”Genusperspektiv på vård och omvårdnad” utkommer i en tredje reviderad upplaga i dagarna.  Professor Henrik Eriksson är en av redaktörerna och docent Per Ekstrand är en av författarna i boken. Båda är verksamma vid Röda Korsets Högskola. Bild . ....

Slutseminarier - Examensarbete i omvårdnad

Välkommen att delta som åhörare vid slutseminarier för examensarbete i omvårdnad vid Röda Korsets Högskola! Studenter i termin 5 på sjuksköterskeprogrammet kommer offentligt försvara och diskutera sina examensarbeten. Efter slutseminariet kommer...