HemNyheter

Nyheter

Här finns alla publicerade nyheter samlade. För att filtrera på ett speciellt område, välj det i rutan nedan och klicka på "Filtrera". 

Filtrera nyheter

Monir Mazaheri håller föredrag i Hong kong

Universitetslektor Monir Mazaheri från RKH håller föredrag vid The Chinese University of Hong Kong måndag den 26 mars. Titel: ‘  Bridging cultural boarders: Conducting research and teaching in different contexts  ’. Föredraget hålls i KCTCRC, School of...

Medarbetare deltar i Podd

Att vara anhörig till någon som befinner sig i vård- och omsorgsverksamhet, kan ibland vara en utmaning. Detta eftersom anhörigskap många gånger är förknippat med föreställningar om vad det innebär att vara anhörig och vad som är möjligt för anhöriga a...

Ny publikation av Monir Mazaheri

New research by  Monir Mazaheri  and colleagues published in the  Scandinavian Journal of Caring Sciences Meanings of troubled conscience and how to deal with it: expressions of Persian-speaking enrolled nurses in Sweden Considering the influence of...

Intervju med nyexaminerad RKH-student

Ny studie: "The Other Side of the Mirror"

Abstract In its political structural reform, the Japanese government presents the urgency to consider an increase in labor mobility that includes the issue of immigration to Japan. Women from Southeast Asia represent a large proportion of this...

Utdelning av stipendium vid examenshögtiden

Jessica Fouse och Miamaria Slåttermark samt Joel Ensjö och Jenny Sundblad i termin 6, har den 12 januari tilldelats stipendium för sina examensarbeten vid examenshögtiden. Detta sker i samarbete mellan Röda Korsets Högskola och Röda Korsets...

Sveriges första specialistsjuksköterskor inom infektionssjukvård

Sveriges första specialistutbildade sjuksköterskor inom infektionssjukvård tar sin examen torsdag den 18 januari vid Röda Korsets Högskola. Det första programmet startade 2016 och efter 2 års halvtidsstudier är det nu dags för examen. Genom utbildninge...

Rektor hälsar välkommen

Är glad att Du valt att studera hos oss. Med mer än 150 års erfarenhet är vi ett av de äldsta lärosätena som utbildar och förbereder sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor, och från 2018 även folkhälsovetare, att möta dagens och framtidens hälso- och...

Slutseminarier - Examensarbete i omvårdnad

Välkommen att delta som åhörare vid slutseminarier för examensarbete i omvårdnad vid Röda Korsets Högskola! Studenter i termin 5 på sjuksköterskeprogrammet kommer offentligt försvara och diskutera sina examensarbeten. Efter slutseminariet kommer...

Slutseminarier - Examensarbete i omvårdnad (Spec)

Välkommen att delta som åhörare vid slutseminarier för examensarbete i omvårdnad vid Röda Korsets Högskola! Studenter på avancerad nivå på specialistsjuksköterskesjuksköterskeprogrammen (Intensivvård, Psykiatri och Infektion) kommer offentligt att...