HemNyheter

Nyheter

Här finns alla publicerade nyheter samlade. För att filtrera på ett speciellt område, välj det i rutan nedan och klicka på "Filtrera". 

Filtrera nyheter

Medarbetare presenterade arbete i Aten

Anna Stålberg har deltagit i PNAE Congress on Paediatric Nursing i Aten och presenterat sin avhandling om att möjliggöra delaktighet i vårdsituationer för yngre barn med hjälp av interaktiv teknik. Anna presenterade även en artikel som belyser...

Studentbarometer vid RKH

Undersökningen genomfördes i samarbete med företaget Quicksearch. Totalt antal utskick av enkäten var 894 och 329 svarade på hela enkäten, vilket gav en svarsfrekvens på 37% Syftet var att ge studenterna möjlighet att delge sin uppfattning och ge...

Personal från RKH på Erasmus utbyte i Köpenhamn

Anne Kästel och Mia Kraft har varit på Erasmus utbyte på Professionshögskolan Metropol i Köpenhamn och undervisat under den Internationella veckan. Jette Tegner tog emot och studenterna fick lära sig om RKHs profilområde Global Omvårdnad. Nästa år hopp...

Forskning vid RKH presenterat vid SNS:s seminarium

Vad kan göras för att stärka den psykiska hälsan hos asylsökande och nyanlända? Forskningsprojekt vid Röda Korsets Högskola presenterades under seminarium anordnat av Studieförbundet Näringsliv och Samhälle (SNS). Vad vet vi om psykisk ohälsa bland...

Ny publikation av Mia Kraft och Margret Nisell

Addressing a global nursing perspective in an undergraduate nursing program: Student learning in clinical education. Mia Kraft, Margret Nisell Abstract Objective : Although many educational student activities addressing global awareness are highlighted...

Queen Silvia Nursing Award

Den 19 april delades årets Queen Silvia Nursing Award ut för femte gången. Den här gången var en av stipendiaterna Rebecca Eriksson som går termin 6 på Sjuksköterskeprogrammet. Tre gånger har stipendiet delats ut till studenter vid Röda Korsets Högskol...

RKH deltog i The Florence Network 2018

Den årliga konferensen som arrangeras av The Florence Network, går av stapeln i Bryssel, 16-20 april 2018. Temat är ”Changes, challenges and chances in care”. Högskolan har deltagit i nätverket sedan 1995 och syftet med nätverket är övergripande att:...

Monir Mazaheri har tilldelats stipendium ur stiftelsen Demensfonden

Demensfondens styrelse har tillsammans med Demensfondens Medicinska Forskningsråd beslutat att tilldela stipendium till Monir Mazaheri och hennes medsökande för projekt: 'Perceptions of conscience, stress of conscience, and burnout among Persian-speaki...

Röster från Tynnered – hållbara städer och stadsdelar

Igår anordnade Röda Korset och Röda Korsets Högskola filmvisning med diskussion och mat i Frölunda Kulturhus, Göteborg. Filmen som visades – Röster från Tynnered – är en del av ett 3-årigt projekt som Röda Korset drivit tillsammans med Rädda Barnen med...

Forskning om de Globala Hälsomålen

I det SIANI- finansierade projektet Urbana förändringar i landsbyggsmiljö ur ungdomsperspektiv undersöker forskare vid RKH tillsammans med kollegor i Kamerun och Brasilien ungdomars egna erfarenheter av miljö- och landsbyggsförändringar i tider av...