HemKontakterTrine Höjsgaard

2015-09-14

Trine Höjsgaard

Doktorand
+46 (0)8 587 516 40
trine.hojsgaard@rkh.se

Jag har en kandidatexamen i psykomotorisk terapi från Köpenhamn/DK och en tvärvetenskaplig master från Stockholms Universitet, där jag har studerade antropologi, etnologi och pedagogik. Jag har vidare studerat kön och genus vid både Stockholms Universitet och Karolinska Institutet.

I mastersarbetet utforskade jag hur morgontidningar (SvD och DN) skriver om klimakteriet. Genom intervjuer studerade jag hur kvinnorna själva förstår och tolkar klimakteriet. Mina resultat visar att klimakteriet i morgontidningar beskrivs som ett lidande som kvinnor måste förhålla sig till då klimakteriet läggs fram som en period av ökad risk för olika sjukdomar. Samtidigt tolkar och kopplar kvinnorna själva klimakteriet som porten till ålderdomen, där livet går in i en ny fas som kännetecknas av förfall.

Mitt avhandlingsarbete handlar om Röda Korsets sjuksköterskors kollektiva identitet, och hur denna har formats och förändrats över tid. Kollektiv identitet kommer att utforskas i relation till det sociala sammanhanget och den individuella identiteten. Empirin består av intervjuer och arkiverat historiskt material.