HemKontakterSophia Bergqvist

Sophia Bergqvist

Sophia Bergqvist

HR-handläggare
+46 (0)8 587 516 19
sophia.bergqvist@rkh.se

Som HR-strateg medverkar jag i verksamhetsutveckling inom HR området. HR innefattar frågor som rör Arbetsrätt, Arbetsmiljö & Rehabilitering, Rekrytering, Introduktion och Avslut, Lön & Pensioner, Likabehandling & Jämställdhet, Ledarskap & Kompetensutveckling, Policydokument mm. Min roll är att ge mitt stöd och expertis i dessa personalfrågor till Högskolans ledning och personal. Vid högskolan tillämpar vi Samverkan där jag deltar i rollen som sammankallande och sekreterare.