HemKontakterMarie Andersson

Marie-Andersson

Marie Andersson

Rektorsassistent
+46 (0)8 587 516 09
marie.andersson@rkh.se

Rektorsassistent, ingår i högskolans rektorskansli och är sekreterare i högskolans ledningsgrupp och i  högskolenämnd samt ansvarar för högskolans diarium.