HemKontakterMaria Gottvall

Maria Gottvall

Maria Gottvall

Högskolelektor
+46(0)8-587 516 57
maria.gottvall@rkh.se

Jag är legitimerad sjuksköterska och anställd som lektor på högskolan och involverad i ämnet Folkhälsovetenskap på grundnivå. Mitt forskningsintresse rör barn och ungas hälsa samt prevention av sjukdom genom t.ex. nationella screening- och vaccinationsprogram.

I mitt avhandlingsarbete studerade jag kunskap om och attityder till HPV-vaccination mot livmoderhalscancer bland ungdomar, skolsköterskor och föräldrar till 10–12-åriga flickor. För att samla in data användes både kvantitativa och kvalitativa metoder. Utöver avhandlingsprojektet har jag studerat invandrarkvinnors upplevelser av och syn på prevention av livmoderhalscancer.

Min fortsatta forskning berör hälsoproblem rörande behov av vård och stöd hos unga vuxna (<25 år) med cancer samt hos barn med cancer och deras föräldrar. Studierna genomförs i Dar es Salaam, Tanzania. Data kommer att samlas in genom fokusgruppsintervjuer. Detta projekt sker i samarbete med forskargruppen psykosocial onkologi, Institutionen för folkhälsa- och vårdvetenskap vid Uppsala universitet samt Muhimbili University College of Health and Allied Services, Dar es Salaam, Tanzania.

Länk till alla publikationer i DiVA (extern länk)