HemKontakterMaria Christidis

christidis.maria-s

Maria Christidis

Doktorand, Högskoleadjunkt
+46 (0)8 587 516 95
maria.christidis@rkh.se

Jag är högskoleadjunkt och undervisar på sjuksköterskeprogrammet inom vård och omvårdnad. Genom mitt arbete som sjuksköterska har jag fått en bred bas att utgå ifrån med klinisk erfarenhet från ett flertal specialiteter såsom akutgeriatrik, infektionsmedicin, primärvård och vaccinationer. Från mitt arbete som gymnasielärare har jag en god pedagogisk kompetens från mångårig undervisningserfarenhet i svenska, engelska, nygrekiska samt vård- och omsorg. Dessutom har jag undervisat och haft kursansvar på vårdlärarutbildningen vid Stockholms universitet, givit ut en lärobok för gymnasiets Vård- och omsorgsprogram och är certifierad för min pedagogiska skicklighet av Stiftelsen för Svensk Skola.

Sedan september 2015 är jag registrerad doktorand vid Stockholms universitet, Institutionen för pedagogik och didaktik, i samarbete med Röda Korsets högskola där lektor Janet Mattsson är min handledare.

Mitt forskningsintresse riktar sig främst kring didaktiska frågor om undervisning och lärande, med särskilt fokus på vårdutbildning. Under 2014 avlade jag licentiatexamen i didaktik. Licentiatuppsatsen behandlade den ämnesintegrerade undervisningen ur ett verksamhetsteoretiskt perspektiv med fokus på handlingar, redskap och mål i tematiskt arbete på gymnasiets vård- och omsorgsprogram. Resultatet visade att ämnesintegrerad undervisning tillgängliggjorde ett ämnesöverskridande yrkeskunnande som inte tillgängliggörs i traditionell undervisning. I de fortsatta doktorandstudierna har jag för avsikt att vidare fördjupa mig i den ämnesintegrerade undervisningen genom att undersöka hur den förbereder eleverna på vård- och omsorgsprogrammet för deras framtida profession inom vården genom att analysera vilket yrkeskunnande som blir tillgängligt.

Länk till alla publikationer i DiVA (extern länk)