HemKontakterKim Silow Kallenberg

kimpersonalbild

Kim Silow Kallenberg

Postdoktor
+46 (0)8 587 516 17
kim.silow.kallenberg@rkh.se

Jag är postdokforskare vid Röda Korsets Högskola och arbetar i projektet Etableringsinsatser för socialt deltagande och mental hälsa bland nyanlända (ESM). Projektet fokuserar på tjänstemäns och frivilligsektors perspektiv och erfarenheter av att arbeta med nyanländas psykiska hälsa och sociala deltagande och har en kvalitativ ansats. Forskningsmetoder som används är bland annat dokument- och policystudier samt intervjuer.

Jag disputerade i etnologi vid Södertörns högskola (SH) 2016 och arbetar parallellt med forskningsprojektet på RKH även som undervisande lektor på SH. Min avhandling Gränsland. Svensk ungdomsvård mellan vård och straff var en studie av tvångsvården av ungdomar där behandlingspersonalens perspektiv stod i fokus. Metodologiskt arbetar jag som forskare framförallt kvalitativt etnografiskt, med deltagande observationer och djupintervjuer. Teoretiskt arbetar jag främst med poststrukturella perspektiv, som t ex diskursteori, samt med genusteorier. Som forskare tycker jag även att det är viktigt med samverkansfrågor och dialog med personer och grupper som är berörda av den kunskap som forskningen tar fram.

Länk till alla publikationer i DiVA (exten länk)