HemKontakterKent-Inge Perseius

perseius.kentinge-s

Kent-Inge Perseius

Programansvarig Psykiatriutbildningen
Docent, Högskolelektor
+46 (0)8 587 516 76
kent-inge.perseius@rkh.se

Syftet med mitt avhandlingsarbete var att fördjupa kunskapen avseende personer med emotionell instabilitet (borderline personlighetssyndrom), med speciellt fokus på dem i gruppen som också har ett uttalat självskadebeteende. Målet på längre sikt var och är att förbättra bemötandet och vården av denna, även inom psykiatrin, särskilt utsatta grupp. Ett led i detta är att jag 2012, med min doktorsavhandling som bas, utkom med boken Att tämja en vulkan – om emotionell instabilitet och självskadebeteende. I denna ges en översikt av området men innehåller också ganska handfasta råd både till de drabbade själva, till närstående och till professionella vårdgivare som möter dessa personer i sitt arbete. 

Engagemanget att ganska konkret försöka förbättra vården är ett genomgående tema för mig som forskare. Efter disputationen har jag drivit och engagerat mig i ett flertal forskningsprojekt av olika omfattning – med det gemensamma att de är tämligen patient- och kliniknära. Flera av dem har utvecklats till regelrätta avhandlingsarbeten, vilka också betytt uppdrag som handledare för doktorander. Vissa av dessa projekt har anknytning till mitt eget avhandlingsarbete, t.ex. ett projekt som fokuserar på att vara närstående till personer med emotionell instabilitet och ett projekt som berör olika aspekter av perfektionism hos personer med ätstörningsproblematik. Andra projekt är mera en breddning av forskningen och knyter an till mitt tidigare arbete i Landstinget i Kalmar län och Nyckeln kurs- och kompetenscentrum för hälsopedagogik. Ett av dessa projekt undersökte pedagogikbaserat egenvårdsstöd i grupp för personer som är sjukskrivna för depression, ångest och stresstillstånd. Ett annat projekt har problematiserat vad som händer när ett helt landsting börjar anamma ”förbättringskunskap” som övergripande utvecklingsstrategi.

Länk till alla publikationer i DiVA (extern länk)

Kontakt