HemKontakterKatarina Falk

Katarina Falk

Katarina Falk

Högskoleadjunkt
+46 (0)8 587 516 44
katarina.falk@rkh.se

Jag har en magisterexamen i reproduktiv och perinatal omvårdnad, avlagd vid Karolinska Institutet, och började arbeta vid högskolan år 2003. Jag har varit kliniskt verksam barnmorska inom det mesta i ämnesområdet sexuell och reproduktiv hälsa, både inom sluten och öppen vård. Utöver min anställning vid högskolan är jag barnmorska vid RFSU-kliniken.

Jag har stort intresse för internationella frågor. När jag var nyutbildad sjuksköterska arbetade jag som volontär i Guatemala och som sjuksköterska vid både tropik- och infektionssjukhus i London. När jag var nyutbildad barnmorska startade jag ett pionjärarbete inom förlossningsvården i Stockholmsregionen med att introducera akupunktur som alternativ smärtlindring vid barnafödande. Jag deltog även i att starta en ungdomsmottagning.

Vid högskolan träffar jag nu idag studenter i kurs III, IV, V och i kurser för in- och utresande studenter.

Länk till alla publikationer i DiVA (extern länk)