HemKontakterJosefin Klöfvermark

jklo390

Josefin Klöfvermark

Forskningssamordnare
Forskningassistent
josefin.klofvermark@rkh.se

Jag har en mastersexamen i folkhälsa från CHESS (Centre for Health Equity Studies), Stockholms Universitet/Karolinska Institutet. Fokus i studier och forskning har främst varit inom ämnesområdena folkhälsa och migration. Jag har bland annat arbetat med litteraturöversikter om barn som anhöriga till flyktingföräldrar med PTSD och med skillnader i tillgång till hälso- och sjukvård för barn inom EU.

Jag arbetar för närvarande som forskningssamordnare inom forskningsteamet Hälsofrämjande Interventioner och Resiliens
  och som forskningsassistent i ett projekt inom forskningsmiljön Hälsofrämjande interventioner och resiliens på Röda Korsets högskola, inom forskargruppen ESM – Etableringsinsatser för socialt deltagande och mental ohälsa bland nyanlända. Projektet, Föräldraskap och föräldraskapsstöd till familjer som flytt till ett annat land, är uppdelat i två litteraturöversikter och finansieras av Folkhälsomyndigheten. Jag arbetar även som projektsamordnare på YFA (yrkesföreningen för fysisk aktivitet).

Länk till mina publikationer i DiVA (extern länk)