HemKontakterJoacim Larsen

Joacim Larsen

Joacim Larsen

Högskolelektor
+46 (0)8 587 516 77
joacim.larsen@rkh.se

Jag är anställd som högskolelektor i omvårdnad vid högskolan och när det gäller utbildning så är jag bl.a. involverad i vetenskaplig teori och metod, handledning och examination av examensarbeten på framför allt grundnivå i sjuksköterskeprogrammet samt sista kursen i sjuksköterskeprogrammet.

Inom forskningen så är jag knuten till forskningsmiljön ”Hälsa i globala transitioner” och mitt nuvarande forskningsområde rör patienters och närståendes upplevelser och beskrivningar vid avancerad medicinsk cancerbehandling och hur olika vårdformer påverkar dessa patienter. Intresset för detta startade när jag som nybliven legitimerad sjuksköterska började arbeta kliniskt på vårdavdelning för patienter med blodsjukdomar. Viljan att veta hur jag som sjuksköterska bäst kunde hjälpa patienterna igenom sin behandling bidrog till starten av mitt avhandlingsarbete. Jag förundrades över att människor, med till synes likartade förutsättningar, drabbades och påverkades av behandling på så skiftande sätt. Min avhandling "Att genomgå stamcellstransplantation: Patienters uppfattning om och faktorer av betydelse för symptom, funktionellt status och hälsorelaterad livskvalitet" gav upphov till nya tankar och jag har de senaste åren arbetat med projekt som rör patienters och närståendes hälsa och upplevelser vid vård i hemmet jämfört med vård på sjukhus. Juni 2015 disputerade min första doktorand, Karin Bergkvist inom ramen för detta projekt.

Metodologiskt ser jag mig som något av en pragmatiker och har svårt för uppdelningen i kvantitativa och kvalitativa metoder som jag uppfattar hindrar mer än möjliggör. Vill gärna pröva, för mig nya, forskningsdesigner som mer direkt utvecklar vården – aktionsforskning är något jag önskar få pröva.

Framöver så vill jag inom Röda Korset fördjupa mina kunskaper i områden med särskilt fokus på utveckling av ämnet omvårdnad mot ett mer globalt och normkritiskt perspektiv som passar för dagens samhälle och som kanske kan hjälpa oss att förstå men också 

Länk till alla publikationer i DiVA (extern länk)

Kontakt