HemKontakterJanet Mattsson

mattsson.janet-s

Janet Mattsson

Programansvarig Intensivvårdsutbildningen
Högskolelektor
+46 (0)8 587 516 28
janet.mattsson@rkh.se

Jag har specifikt ägnat min forskning åt komplexa vårdsituationer och pedagogiska möten inom barnintensivvårdskontexten. Min forskning är interdisciplinär och rör sig mellan omvårdnad och medicinsk pedagogik.

Studenters kliniska lärande inom specialistutbildningen är ett annat av mina fokusområden. Hur vi lär och vad vi lär inom den kliniska verksamheten ur ett multimodalt perspektiv samt samspelet skola, klinik, student är ett område som är väldigt komplext och fortfarande ganska outforskat.

Teoretiskt är jag förankrad inom pedagogiska teorier och omvårdnadsteorier, framförallt har Patricia Benners tankar om holistisk omvårdnad haft stor betydelse för mig. Metodologiskt har min forskning framförallt en kvalitativ ansatts med fenomenografi och tolkande fenomenologi som utgångspunkt. Datainsamling sker genom intervjuer, deltagande observationer och aktionsforskning i olika vårdrelaterade sammanhang. Just nu är jag involverad och leder ett forskningsprojekt som bedriver forskning rörande hinder och möjligheter för delaktighet och medbestämmande inom barnsjukvården gällande långtidssjuka barn mellan 13-18 år. Samtidigt är jag involverad och handleder ett forskningsprojekt vars syfte är att undersöka vårdandet av döende barn i hemmet med fokus på förutsättningar och hinder ur professionella vårdgivares perspektiv. 

Länk till alla publikationer i DiVA (extern länk)